Tag Archives: Khả năng hiểu biết xã hội của trẻ tự kỷ

Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ

Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ

Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ         Có rất nhiều điểm cần lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ bởi lẽ Tự kỷ là hội chứng (syndrome) có nghĩa là ai bị chứng này không nhất thiết sẽ lộ ra tất cả những triệu chứng và hình thức, […]

Khả năng hiểu biết xã hội của trẻ tự kỷ

Khả năng hiểu biết xã hội của trẻ tự kỷ

Khả năng hiểu biết xã hội của trẻ tự kỷ          Trẻ tự kỷ không kèm theo chậm phát triển có thể phát triển nhiều khả năng học vấn cao. Tuy nhiên, trẻ lại gặp rất nhiều khó khăn khi học để hiểu các hoàn cảnh trong xã hội, chẳng hạn, trẻ […]