Tag Archives: Chơi giả bộ và khả năng tưởng tượng của trẻ tự kỷ

Tuổi dậy thì ở trẻ tự kỷ

Tương lai của trẻ tự kỷ

Tuổi dậy thì ở trẻ tự kỷ         Chúng ta có bao giờ tự hỏi Tuổi dậy thì ở trẻ tự kỷ sẽ như thế nào? Trẻ tự kỷ sẽ có những thay đổi gì ở tuổi dậy thì? Trẻ tự kỷ phát triển như thế nào trong độ tuổi này? Hôm […]

Phát triển ngôn ngữ ở chứng tự kỷ

Phát triển ngôn ngữ ở chứng tự kỷ

Phát triển ngôn ngữ ở chứng tự kỷ Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi về sự phát triển ngôn  ngữ của trẻ tự kỷ cũng như cách trò chuyện đến tuổi trưởng thành như thế nào? Khiếm khuyết về ngôn ngữ của chứng tự kỷ được coi là một tính chất căn bản. Gần […]

Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ          Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ được coi là yếu tố rất quan trọng đáng lưu tâm đối với các nhà chuyên môn, giáo viên và phụ huynh trong việc hỗ trợ trẻ tự kỷ. […]

Chơi giả bộ và khả năng tưởng tượng của trẻ tự kỷ

Chơi giả bộ và khả năng tưởng tượng của trẻ tự kỷ

Chơi giả bộ và khả năng tưởng tượng của trẻ tự kỷ như thế nào?       Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc chơi giả bộ và khả năng tưởng tượng của trẻ tự kỷ để xem cách vận hành của trẻ, đặc tính của trẻ cũng như sự […]