Tag Archives: Trẻ tự kỷ và đồ vật

Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ          Phát triển về giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ được coi là yếu tố rất quan trọng đáng lưu tâm đối với các nhà chuyên môn, giáo viên và phụ huynh trong việc hỗ trợ trẻ tự kỷ. […]

Trẻ tự kỷ và đồ vật

Trẻ tự kỷ và đồ vật

Trẻ tự kỷ và đồ vật  Trẻ tự kỷ hiểu đồ vật giống như trẻ bình thường nhưng trẻ lại có khuynh hướng dùng đồ vật một cách khác lạ: Trẻ có thể ngửi hay vuốt ve đồ vật, làm hoài một cử chỉ với vật, như quay tay lái của đồ chơi xe hơi […]