Tag Archives: Thẩm định trắc nghiệm về hành vi của trẻ tự kỷ

Thẩm định trắc nghiệm về hành vi của trẻ tự kỷ

Thẩm định trắc nghiệm về hành vi của trẻ tự kỷ            Đây là phần quan trọng nhất của việc thẩm định về mức phát triển, theo đó thẩm định trắc nghiệm về hành vi của trẻ tự kỷxem xét ưu điểm và khuyết điểm về mức phát triển của trẻ. […]