Tag Archives: Cách dùng ngôn ngữ của trẻ tự kỷ

Cách dùng ngôn ngữ của trẻ tự kỷ

Cách dùng ngôn ngữ của trẻ tự kỷ

Cách dùng ngôn ngữ của trẻ tự kỷ          Ngôn ngữ của trẻ tự kỷ có đặc tính nổi bật là tính sử dụng, nghĩa là trẻ tự kỷ dùng lời nói chính yếu nhằm để nhu cầu của trẻ được thỏa mãn hơn là vì mục tiêu có tính xã hội […]