Tag Archives: Tương lai nào cho trẻ tự kỷ

Tương lai của trẻ tự kỷ

Tương lai của trẻ tự kỷ

Tương lai của trẻ tự kỷ Những cuộc nghiên cứu chiều dọc về chứng tự kỷ ở Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Canada và Thụy Điển cho kết quả về tương lai của trẻ tự kỷ tương tự như sau:  Khoảng 10 – 15% người lớn tự kỷ có tương lai khả quan 15 – […]