Tag Archives: Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?

Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?

Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?

Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?           Chứng cứ hiện nay gợi ý rằng người tự kỷ có mức thông minh bình thường hay suy luận theo nghĩa đen mà không biết trừu tượng hóa. Chứng tự kỷ ngăn chặn khả năng sinh hoạt trong thế giới […]