Tag Archives: Trẻ tự kỷ nắm tay dẫn

Trẻ tự kỷ nắm tay dẫn

Trẻ tự kỷ nắm tay dẫn

Trẻ tự kỷ nắm tay dẫn như thế nào?          Trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển trí tuệ thường cầm tay người khác dẫn tới vật mà chúng muốn có, như đặt tay cha mẹ lên lưng hay cánh tay với ý muốn được gãi lưng, gãi tay, hay nắm […]