Tag Archives: Tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ

Tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ

Tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ Chúng ta không thể nào tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ một cách chắc chắn dựa vào việc thẩm định ban đầu. Cha mẹ khi nghe chẩn đoán rối loạn thì có nhiều thắc mắc, băn khoăn lo lắng muốn biết rằng: “Con sẽ bình […]