Tag Archives: Thông lệ không thay đổi và các hành vi lạ của trẻ tự kỷ

Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ

Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ

Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ        Có nhiều giả thuyết và giải thích cho những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ. Một giải thích nói rằng chúng là dấu hiệu cho biết kích thích nào đó vượt quá mức chịu đựng của trẻ và […]

Thông lệ không thay đổi và các hành vi lạ của trẻ tự kỷ

Thông lệ không thay đổi và các hành vi lạ của trẻ tự kỷ

        Chúng ta đều biết rằng mỗi trẻ tự kỷ đều có những biểu hiện và hành vi trong cuộc sống hàng ngày khác nhau, cũng là một đặc điểm đó, chẳng hạn về những thông lệ không thay đổi và hành vi lạ của trẻ tự kỷ, nhưng cách trẻ thể […]