Tag Archives: sự phát triển của chứng tự kỷ

Sự phát triển của chứng tự kỷ

Sự phát triển của người tự kỷ

Sự phát triển của chứng tự kỷ        Mỗi giai đoạn trong đời đều có những thách đố mới cho trẻ tự kỷ và gia đình. Những năm trước khi đi học và sau khi học xong có vẻ ít căng thẳng hơn và người tự kỷ có nhiều cơ hội hơn để […]