Tag Archives: Nỗi niềm bác sĩ có con tự kỷ

Nỗi niềm bác sĩ có con tự kỷ

Đau đớn vì là bác sĩ mà không phát hiện bệnh sớm cho hai con trai, người đàn ông từng là linh hồn các phong trào đấu tranh yêu nước đứng ra vận động bạn bè chung tay mở trường chuyên biệt để gắn trọn đời mình với trẻ tự kỷ. Hai bé trai kháu […]