Tag Archives: Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ

Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ

Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ

Nguyên do của những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ        Có nhiều giả thuyết và giải thích cho những cử động lạ lùng của trẻ tự kỷ. Một giải thích nói rằng chúng là dấu hiệu cho biết kích thích nào đó vượt quá mức chịu đựng của trẻ và […]