Tag Archives: Nguyên do của các hành vi lạ của trẻ tự kỷ

Định bệnh cho con tự kỷ như thế nào?

Định bệnh cho con tự kỷ như thế nào?

Định bệnh cho con tự kỷ như thế nào?         Việc Định bệnh cho con tự kỷ như thế nào? là điều quan trọng để ta biết tìm phương thức trị liệu hay can thiệp phù hợp. Định bệnh có thể là chuyện làm cha mẹ rất sợ hãi, gây tổn thương cho cha […]

Thông lệ không thay đổi và các hành vi lạ của trẻ tự kỷ

Thông lệ không thay đổi và các hành vi lạ của trẻ tự kỷ

        Chúng ta đều biết rằng mỗi trẻ tự kỷ đều có những biểu hiện và hành vi trong cuộc sống hàng ngày khác nhau, cũng là một đặc điểm đó, chẳng hạn về những thông lệ không thay đổi và hành vi lạ của trẻ tự kỷ, nhưng cách trẻ thể […]