Tag Archives: Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ

Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ

Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ

Lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ         Có rất nhiều điểm cần lưu ý trong việc chẩn đoán chứng tự kỷ bởi lẽ Tự kỷ là hội chứng (syndrome) có nghĩa là ai bị chứng này không nhất thiết sẽ lộ ra tất cả những triệu chứng và hình thức, […]