Tag Archives: Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ [phần 2]

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ (tiếp theo)        Cảm xúc và giọng nói của trẻ tự kỷ là hai yếu tố quan trọng liên quan đến kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ, nhờ đó chúng ta hiểu được cách thức trẻ thể hiện nhu cầu của trẻ. Các […]

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ [phần 1]

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ        Khi trẻ tự kỷ bắt đầu nói, hay tới tuổi mà không biết nói, thì cha mẹ bắt đầu tìm hiểu khám phá xem con họ khác thường như thế nào. Mỗi trẻ biết nói ở tuổi khác nhau nên việc chậm nói tự […]