Tag Archives: Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ [phần 2]

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ

Kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ (tiếp theo)        Cảm xúc và giọng nói của trẻ tự kỷ là hai yếu tố quan trọng liên quan đến kỹ năng liên lạc của trẻ tự kỷ, nhờ đó chúng ta hiểu được cách thức trẻ thể hiện nhu cầu của trẻ. Các […]

Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội là cốt lõi của chứng tự kỷ và mức độ nhiều hay ít nhằm hỗ trợ xác định là trẻ bị chứng nào trong nhiều chứng khác nhau của rối loạn phát triển ở trẻ em như: […]