Tag Archives: hành vi của trẻ tự kỷ như thế nào?

Sinh hoạt, hành vi của trẻ tự kỷ như thế nào?

Sinh hoạt, hành vi của trẻ tự kỷ như thế nào?

Sinh hoạt, hành vi của trẻ tự kỷ như thế nào? Có nhiều điều về cách trẻ quan sát và phản ứng với thế giới xung quanh cho việc chẩn đoán là trẻ bị tự kỷ hay không. Chúng ta đã nói về giao tiếp xã hội, ngôn ngữ. Bên cạnh đó, sở thích, vui […]