Tag Archives: chương trình can thiệp với trẻ tự kỷ

Trẻ tự kỷ bày tỏ tình cảm như thế nào?

Trẻ tự kỷ bày tỏ tình cảm như thế nào?       Trẻ nhỏ thích được ôm ấp, vỗ về nhưng cha mẹ của trẻ tự kỷ nói rằng trong khi em muốn được ôm ấp thì em chỉ thích làm vậy khi nào em muốn. Em là người quyết định lúc nào cho […]

Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ

Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội của trẻ tự kỷ Khiếm khuyết mặt giao tiếp xã hội là cốt lõi của chứng tự kỷ và mức độ nhiều hay ít nhằm hỗ trợ xác định là trẻ bị chứng nào trong nhiều chứng khác nhau của rối loạn phát triển ở trẻ em như: […]

Tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ

Tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ Chúng ta không thể nào tiên đoán tương lai của trẻ tự kỷ một cách chắc chắn dựa vào việc thẩm định ban đầu. Cha mẹ khi nghe chẩn đoán rối loạn thì có nhiều thắc mắc, băn khoăn lo lắng muốn biết rằng: “Con sẽ bình […]