Tag Archives: Chứng tự kỷ phát triển ở tuổi thiếu niên như thế nào?

Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?

Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?

Trẻ tự kỷ phát triển tri thức như thế nào?           Chứng cứ hiện nay gợi ý rằng người tự kỷ có mức thông minh bình thường hay suy luận theo nghĩa đen mà không biết trừu tượng hóa. Chứng tự kỷ ngăn chặn khả năng sinh hoạt trong thế giới […]

Chứng tự kỷ phát triển ở tuổi thiếu niên như thế nào?

Chứng tự kỷ phát triển ở tuổi thiếu niên như thế nào?

Chứng tự kỷ phát triển ở tuổi thiếu niên như thế nào? Có lẽ tất cả chúng ta, tất cả quý phụ huynh có con tự kỷ đều có một nỗi lo lắng vô cùng lớn đó là: Chứng tự kỷ phát triển ở tuổi thiếu niên như thế nào? Con mình sẽ ra sao […]