Tag Archives: Chứng câm và ngưng nói của trẻ tự kỷ

Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ

Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ

Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ        Một trong những vấn đề cơ bản của nhiều trẻ tự kỷ và cũng là điều mà cha mẹ nhận thấy trước tiên là cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ, đó có thể là cảm quan của trẻ  quá nhạy hay thiếu […]

Chứng câm và ngưng nói của trẻ tự kỷ

Chứng câm và ngưng nói của trẻ tự kỷ

Chứng câm và ngưng nói của trẻ tự kỷ         Trẻ tự kỷ có những cách nói khác với trẻ bình thường. Gần như là trẻ luôn luôn chậm nói, mà khi nói thì có tính khác lạ nên thường khi đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết có khó khăn […]