Tag Archives: Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ

Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ

Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ

Cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ        Một trong những vấn đề cơ bản của nhiều trẻ tự kỷ và cũng là điều mà cha mẹ nhận thấy trước tiên là cảm quan khác lạ của trẻ tự kỷ, đó có thể là cảm quan của trẻ  quá nhạy hay thiếu […]